<!–more–>Rozmaite gry terenowe dla pracowników cieszą się coraz większą popularnością wśród większych i mniejszych firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem duże zalety, jakie można odnieść przy organizacji takiego wydarzenia. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra potrafi poprawić relacje między pracownikami, a jednocześnie rozszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znaną farmaceutyczną firmę gra szkoleniowa, jaką wiele osób uznało za największą w naszym kraju. Udział w niej bowiem wzięli praktycznie wszyscy pracownicy firmy, co dało w rezultacie 450 osób. Poza tym całość była pod opieką prawie czterdziestu trenerów, którzy byli odpowiedzialni za organizację zajęć z grupami zawodników.
<br>
Niewielką część z tej trenerskiej grupy stanowiły osoby ze szkoleniowej firmy, lecz dużą część kadra zatrudniona w koncernie farmaceutycznym. Przyjechali oni dzień wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i przeszli tam niezbędne szkolenie. Dzięki temu bez większych problemów poradzili sobie ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był sam Prezes firmy, który w prywatnym życiu interesuje się alpinistyką. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, żeby na podstawie górskiej wyprawy dostarczyć pozostałym słuchaczom wiele wiedzy na temat zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do zagadnień pracy zespołowej, tak istotnej w każdej firmie.
<br>
Podczas pobytu szkoleniowego uczestników podzielono na 25 grup, jakie przez określony okres czasu zajmowały się zaplanowanymi celami. Główną część wspomnianej gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w jakich członkowie zespołów powinni się wykazać komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończone były dostarczeniem grupie odpowiednich kart, z jakimi ta miała się dokładnie zapoznać. Podczas analizowania wspomnianych kart w praktyce pracownicy weryfikowali swoje decyzje przez pryzmat pięciu najważniejszych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do pracy, którą wykonują na co dzień.