Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Strukturalny” do finalnego etapu dostały się tu wymienione wnioski:

 • – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie nowej infrastruktury procesu informatycznego B2B dla spółki iPlay – treningi z konfliktów
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli w Warszawie – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie platformy cyfrowej do realizacji innowacyjnych usług cyfrowych dla użytkowników urządzeń mobilnych – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie portalu zdalnego elektroonlinepl adresowanego do sektora elektrycznego i jego otoczenia – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisu zdalnego prezentującego promocje w sklepach mobilnych i stacjonarnych – treningi z przywództwa
 • wypracowanie Studenckiej Europejskiej Platformy cyfrowej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – treningi z komunikacji
 • przyrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez wdrożenie systemu B2B – szkolenia z konfliktów
 • zoptymalizowanie udziału przychodów z importu w spółce PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – szkolenia z komunikacji
 • automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez implementacja programu B2B – szkolenia z delegowania
 • kontrola procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez wdrożenie projektu B2B – warsztaty zamkniete
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego wdrożenie w nowoczesnym budownictwie – szkolenia negocjacyjne
 • – nowoczesny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – szkolenia ze stresu
 • Centrum Badań i dynamizacji Produktów Bankowych w ramach struktury BHW – treningi interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji CBM Polska poprzez implementacja nowoczesnej metodyki i nowych produktów – treningi z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez uruchomienie modernizacyjnej procedury PRISMAXXI – szkolenia z asertywności
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą dynamizacji dla firmy Signum spzoo – treningi ze stresu