Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – zadania końcowe – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Instruktorów Przywództwa:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym etapem egzaminu jest blog seminaryjny wyjazdowe szkolenia z planowania projektów

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • zostań skutecznym sprzedawcą
 • Zarządzanie zmianą w biznesie
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Zarządzanie przez cele


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU „SIATKARZ” W JAROCINIE
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE „PRZYLEP”
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ – CIS
 • KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W LIDZBARKU
 • BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE „POLONIA”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM NIEPEŁNOSPRAWNYM – „BYĆ JAK INNI”
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • STOWARZYSZENIE „KU DOBREJ NADZIEI”
 • INSTYTUT ETYKI PRAWNICZEJ
 • STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION
 • FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM OCHRONY I ICH RODZINOM „OCHRONA I POMOC”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ATOS” W WOŹNICACH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY GMINY ŁOWICZ