Ćwiczenia szkoleniowe – założenia do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe zalecamy poniższe tematy do zaliczenia:

  • gra komunikacyjna – „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita” oraz „Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych komediach oświeceniowych”
  • symulacja menedżerska : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz Nowe Gry Szkoleniowe i „RRL w autobiografiach”
  • symulacja menedżerska – „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena” i „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • zabawa kreatywna : „Prawosławie w Polsce” i „Społeczeństwo internetowe poprzez blog”
  • symulacja językowa : „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Weryfikacja treści i funkcjonalności”
  • zabawa biznesowa : „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją” oraz „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • gra językowa – „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” oraz „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • symulacja lingwistyczna – „Fotometeory i ich charakterystyka” i „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”