Ćwiczenia szkoleniowe – seminarium prof. dr hab. Hanus


Gry z zarządzania – literatura pomocnicza na szkolenie:

 • Symulacje Edukacyjne
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. przeglad i rekomendacje
 • Gry biznesowe , dr hab. C. Bartocha
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Historie spod Kopca Krakusa
 • Symulacje biznesowe , dr hab. H. Bartocha
 • Metodyka znakowania górskich szlaków turystycznych
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Organizacja wycieczek i imprez. Kurs przod.-instruktor., zeszyt 9
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 30.09.2012 r.)
 • Turbacz – panorama Tatr
 • Konkurs Wiedzy o Insurekcji i Tadeuszu Kościuszce
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Saneczkarstwie
 • Rozmowy z Katem – Kazimierz Moczarski (358)
 • Psychologia kliniczna – Andrzej Lewicki (1038)
 • Owoce – pożywienie i lekarstwo – Morris Krok (1895)
 • Stary człowiek i morze – Ernest Hemingway (2317)
 • Dragonlance (tom 1) – Douglas Niles (3101)
 • Alchemik – Howard Phillips Lovecraft (3854)
 • Rosja we mgle – Herbert George Wells (4217)
 • Zwycięsca a zarazem – Ib Melchior (5243)
 • Poza ciałem – Roman Wala (5708)
 • Ile jest kotów w Zanzibarze? – Gene Wolfe (6287)
 • Leśny dom – Marion Zimmer Bradley (7409)
 • Gry z zarządzania , mgr C. Augustynowicz